PRVA STRAN
ENGLISHŠtevilo oddanih glasovnic: 419.661
Število veljavnih glasovnic: 402.071
Število neveljavnih glasovnic: 17.590


Preštetih je 100,00 % glasovnic.

Udeležba do 19:00 ure. Uradni podatki volitev v Evropski parlament.

Podatki za celotno Slovenijo

Na volitvah je imelo pravico glasovati skupaj 1.710.856 volivcev.
Do 19:00 je glasovalo skupaj 419.975 volivcev.

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT
glasovalo skupaj
419.975
od tega glasovalo po volilnih imenikih
419.962
od tega glasovalo s potrdilom
3
od tega glasovali vpisani v seznam invalidov
10
število oddanih glasovnic
419.661
volilna udeležba
24,55 %
Udeležba na preteklih volitvah
leto
2004
2009
odstotek udeležbe
28,35 %
28,37 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
891
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba leta 2009
Udeležba leta 2004
KRANJ
209.568
54.960
26,23 %
30,17 %
31,18 %
POSTOJNA
211.032
52.520
24,89 %
28,88 %
30,03 %
LJUBLJANA-CENTER
215.381
63.872
29,66 %
32,34 %
31,39 %
LJUBLJANA-BEŽIGRAD
223.882
60.211
26,89 %
30,02 %
29,50 %
CELJE
215.820
48.253
22,36 %
26,55 %
26,65 %
NOVO MESTO
205.178
48.112
23,45 %
28,10 %
28,24 %
MARIBOR
214.251
44.981
20,99 %
24,65 %
24,28 %
PTUJ
214.878
44.047
20,50 %
24,70 %
25,11 %