PRVA STRAN
ENGLISHŠtevilo oddanih glasovnic: 419.661
Število veljavnih glasovnic: 402.071
Število neveljavnih glasovnic: 17.590


Preštetih je 100,00 % glasovnic.

Udeležba do 19:00 ure. Uradni podatki volitev v Evropski parlament.

Podatki za celotno Slovenijo

Na volitvah je imelo pravico glasovati skupaj 1.710.856 volivcev.
Do 19:00 je glasovalo skupaj 419.975 volivcev.

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT
glasovalo skupaj
419.975
od tega glasovalo po volilnih imenikih
419.962
od tega glasovalo s potrdilom
3
od tega glasovali vpisani v seznam invalidov
10
število oddanih glasovnic
419.661
volilna udeležba
24,55 %
Udeležba na preteklih volitvah
leto
2004
2009
odstotek udeležbe
28,35 %
28,37 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
891
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne okraje, po imenu

Seznam vseh volilnih okrajev, po volilnih enotah
Seznam vseh volilnih okrajev, po volilni udeležbi
Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba leta 2009
Udeležba leta 2004
AJDOVŠČINA
20.519
6.055
29,51 %
34,62 %
33,71 %
BREŽICE
21.544
4.345
20,17 %
22,15 %
24,72 %
CELJE I
29.553
6.279
21,25 %
23,95 %
25,45 %
CELJE II
23.167
5.342
23,06 %
25,52 %
26,61 %
CERKNICA - LOGATEC
24.562
6.977
28,41 %
34,50 %
33,91 %
ČRNOMELJ - METLIKA
23.385
5.497
23,51 %
29,18 %
30,05 %
DOMŽALE I
23.302
6.208
26,64 %
32,50 %
30,70 %
DOMŽALE II
20.907
6.060
28,99 %
30,02 %
31,01 %
DRAVOGRAD - RADLJE
21.312
4.169
19,56 %
23,63 %
22,87 %
GORNJA RADGONA
18.350
3.620
19,73 %
23,35 %
23,87 %
GROSUPLJE
30.958
8.340
26,94 %
31,61 %
30,79 %
HRASTNIK
8.295
1.948
23,48 %
27,38 %
27,99 %
IDRIJA
13.957
3.699
26,50 %
30,73 %
32,27 %
ILIRSKA BISTRICA
13.166
2.810
21,34 %
26,73 %
28,90 %
IZOLA
12.858
2.750
21,39 %
23,74 %
24,04 %
JESENICE
26.618
5.907
22,19 %
24,16 %
25,47 %
KAMNIK
27.660
7.237
26,16 %
28,80 %
29,90 %
KOČEVJE
14.833
2.999
20,22 %
25,12 %
27,92 %
KOPER I
18.784
3.940
20,98 %
23,54 %
27,70 %
KOPER II
24.135
4.892
20,27 %
24,58 %
28,59 %
KRANJ I
20.628
5.230
25,35 %
30,21 %
29,83 %
KRANJ II
20.798
5.080
24,43 %
27,62 %
28,69 %
KRANJ III
23.376
6.916
29,59 %
34,65 %
36,22 %
KRŠKO
23.994
5.654
23,56 %
22,69 %
25,52 %
LAŠKO
15.407
3.644
23,65 %
27,39 %
27,66 %
LENART
15.969
2.863
17,93 %
22,42 %
21,70 %
LENDAVA
22.163
3.604
16,26 %
19,98 %
22,58 %
LITIJA
17.014
4.189
24,62 %
29,32 %
27,95 %
LJUBLJANA-BEŽIGRAD I
23.378
7.399
31,65 %
33,79 %
30,74 %
LJUBLJANA-BEŽIGRAD II
22.031
6.564
29,79 %
31,65 %
30,13 %
LJUBLJANA-CENTER
22.142
6.789
30,66 %
32,24 %
30,49 %
LJUBLJANA-MOSTE POLJE I
22.653
6.041
26,67 %
29,51 %
29,29 %
LJUBLJANA-MOSTE POLJE II
16.469
3.739
22,70 %
21,85 %
20,20 %
LJUBLJANA-MOSTE POLJE III
20.709
5.264
25,42 %
27,97 %
27,96 %
LJUBLJANA-ŠIŠKA I
14.763
4.465
30,24 %
32,07 %
32,07 %
LJUBLJANA-ŠIŠKA II
18.215
5.837
32,05 %
33,33 %
30,63 %
LJUBLJANA-ŠIŠKA III
17.231
5.273
30,60 %
32,14 %
30,88 %
LJUBLJANA-ŠIŠKA IV
21.405
6.272
29,30 %
33,07 %
33,37 %
LJUBLJANA-VIČ RUDNIK I
23.911
6.308
26,38 %
28,97 %
29,10 %
LJUBLJANA-VIČ RUDNIK II
16.665
4.883
29,30 %
30,10 %
28,38 %
LJUBLJANA-VIČ RUDNIK III
16.251
5.420
33,35 %
33,46 %
32,18 %
LJUBLJANA-VIČ RUDNIK IV
20.844
6.047
29,01 %
33,60 %
32,11 %
LJUTOMER
15.745
3.341
21,22 %
29,85 %
26,11 %
MARIBOR I
18.581
4.222
22,72 %
25,74 %
25,56 %
MARIBOR II
21.077
4.220
20,02 %
27,57 %
23,15 %
MARIBOR III
19.043
3.624
19,03 %
22,47 %
21,13 %
MARIBOR IV
15.011
3.720
24,78 %
27,40 %
27,21 %
MARIBOR V
17.297
3.651
21,11 %
23,53 %
24,78 %
MARIBOR VI
17.220
3.981
23,12 %
25,50 %
25,28 %
MARIBOR VII
15.791
3.103
19,65 %
22,75 %
23,81 %
MOZIRJE
13.898
3.365
24,21 %
29,94 %
35,68 %
MURSKA SOBOTA I
25.797
5.554
21,53 %
26,11 %
28,52 %
MURSKA SOBOTA II
25.589
5.826
22,77 %
26,29 %
28,06 %
NOVA GORICA I
25.602
6.575
25,68 %
29,84 %
29,89 %
NOVA GORICA II
24.379
6.764
27,75 %
30,54 %
29,60 %
NOVO MESTO I
26.768
5.884
21,98 %
25,89 %
30,76 %
NOVO MESTO II
25.901
6.635
25,62 %
29,49 %
29,46 %
ORMOŽ
14.964
3.407
22,77 %
27,22 %
28,98 %
PESNICA
16.858
3.142
18,64 %
24,01 %
21,55 %
PIRAN
15.004
3.056
20,37 %
23,67 %
23,94 %
POSTOJNA
18.107
4.253
23,49 %
32,83 %
29,17 %
PTUJ I
21.350
4.658
21,82 %
24,97 %
24,62 %
PTUJ II
17.753
4.161
23,44 %
25,61 %
24,66 %
PTUJ III
20.340
3.871
19,03 %
22,71 %
23,36 %
RADOVLJICA I
14.009
3.901
27,85 %
31,42 %
31,26 %
RADOVLJICA II
16.002
4.163
26,02 %
30,11 %
31,27 %
RAVNE
21.882
5.021
22,95 %
27,23 %
28,79 %
RIBNICA
11.628
3.382
29,08 %
34,79 %
41,03 %
RUŠE
13.175
2.695
20,46 %
23,18 %
23,45 %
SEVNICA
14.748
3.533
23,96 %
25,55 %
26,58 %
SEŽANA
21.648
6.076
28,07 %
30,15 %
33,31 %
SLOVENJ GRADEC
18.234
4.175
22,90 %
27,06 %
23,46 %
SLOVENSKA BISTRICA
30.096
6.026
20,02 %
26,09 %
25,12 %
SLOVENSKE KONJICE
19.186
4.611
24,03 %
26,08 %
26,41 %
ŠENTJUR
17.040
3.394
19,92 %
23,09 %
22,48 %
ŠKOFJA LOKA I
18.479
5.324
28,81 %
34,25 %
34,22 %
ŠKOFJA LOKA II
15.331
4.609
30,06 %
36,61 %
37,67 %
ŠMARJE PRI JELŠAH
27.774
5.128
18,46 %
21,10 %
21,97 %
TOLMIN
16.830
5.349
31,78 %
34,46 %
38,86 %
TRBOVLJE
14.437
3.503
24,26 %
28,86 %
29,29 %
TREBNJE
16.473
3.897
23,66 %
29,30 %
28,71 %
TRŽIČ
12.710
2.888
22,72 %
26,61 %
29,42 %
VELENJE I
16.747
3.857
23,03 %
27,04 %
24,95 %
VELENJE II
17.618
3.973
22,55 %
29,33 %
27,64 %
VRHNIKA
19.392
5.601
28,88 %
31,98 %
31,56 %
ZAGORJE
14.226
3.572
25,11 %
47,51 %
29,41 %
ŽALEC I
17.871
4.188
23,43 %
27,84 %
28,20 %
ŽALEC II
18.498
4.490
24,27 %
30,38 %
29,90 %