Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 16:00 ure, dne 01.10.2014.

OBČINA BENEDIKT
(na seznam občin)

Seznam kandidatov za župana

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Mag. Milan Repič, 15.5.1969, Benedikt, Štajngrova 15, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
2Milan Gumzar, 15.9.1953, Benedikt, Strma ulica 16, 2234 BenediktStanislav Kolar In Skupina Volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 01

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Jožef Maurič, 13.2.1948, Benedikt, Slatinska cesta 27, 2234 BenediktMarjan Kranar In Skupina Volivcev
2Sabina Huber, 23.6.1981, Benedikt, Cvetlična ulica 10, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
3Metka Erjavc, 1.4.1973, Benedikt, Čolnikov trg 7, 2234 BenediktMarjan Kranar In Skupina Volivcev
4Dušan Rojko, 29.10.1978, Benedikt, Nasipna ulica 4, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
5Jernej Merčnik, 6.1.1992, Benedikt, Vinogradniška pot 16, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
6Avgust Zavernik, 26.7.1961, Benedikt, Trubarjeva ulica 3, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
7Danilo Juršnik, 2.2.1973, Benedikt, Nasipna ulica 2a, 2234 BenediktNataša Juršnik In Skupina Volivcev
8Iztok Fišer, 30.9.1985, Benedikt, Benediški vrh 28, 2234 BenediktOO SD BENEDIKT
9Nina Lekežič, 3.2.1987, Benedikt, Čolnikov trg 19, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
10Maja Rajter, 15.8.1984, Benedikt, Spodnja Ročica 1, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
11Janez Leopold, 17.6.1965, Benedikt, Lovska cesta 2, 2234 BenediktMarjan Kranar In Skupina Volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 02

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Dragica Hobot, 14.4.1972, Benedikt, Drvanja 16, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
2Kristina Mlinarič, 17.1.1973, Benedikt, Ihova 10, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
3Marjan Kralj, 13.8.1949, Benedikt, Ihova 65a, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
4Damjan Kaučič, 20.5.1987, Benedikt, Trstenik 21, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
5Stanislav Bernjak, 18.4.1959, Benedikt, Drvanja 25, 2234 BenediktŠtefan Huber In Skupina Volivcev
6Marija Sraka, 5.2.1967, Benedikt, Drvanja 22, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
7Danilo Švarcl, 1.10.1979, Benedikt, Ihova 68, 2234 BenediktŠtefan Huber In Skupina Volivcev
8Branko Sraka, 16.2.1962, Benedikt, Drvanja 22, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
9Tinka Švarcl, 10.3.1989, Benedikt, Ihova 68, 2234 BenediktŠtefan Huber In Skupina Volivcev

Seznam kandidatov za člane občinskih/mestnih svetov - VOLILNA ENOTA 03

Št.Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov)Predlagatelj
1Igor Repič, 23.4.1974, Benedikt, Ločki Vrh 13, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
2Boštjan Zorman, 14.12.1978, Benedikt, Štajngrova 56, 2234 BenediktOO SDS BENEDIKT
3Maja Strniša, 4.5.1989, Benedikt, Štajngrova 29, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
4Darijan Kebrič, 5.11.1973, Benedikt, Štajngrova 72, 2234 BenediktOO SLS BENEDIKT
5Slavica Tratnjek, 12.7.1959, Benedikt, Štajngrova 97, 2234 BenediktOO SD BENEDIKT
6Igor Barton, 8.9.1969, Benedikt, Štajngrova 60, 2234 BenediktStanislav Kolar In Skupina Volivcev
7Bogdana Šijanec, 25.5.1979, Benedikt, Štajngrova 19, 2234 BenediktStanislav Kolar In Skupina Volivcev
8Janez Zorko, 11.6.1950, Benedikt, Štajngrova 12, 2234 BenediktStanislav Kolar In Skupina Volivcev
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.