Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.

Volilna udeležba za Slovenijo

  5.10.2014
prvi krog
19.10.2014
drugi krog
Število volilnih upravičencev: 1.713.972 529.050
Skupaj glasovalo po imeniku: 775.116 230.782
Število oddanih glasov (za župane): 774.803 230.771
Število neveljavnih glasov (za župane): 16.356 2.275
Glasovalo s potrdilom (za župane): 20 12
Volilna udeležba (skupaj): 45,22 % 43,62 %
Volilna udeležba (mestne občine): 39,36 % 36,12 %

Volilna udeležba po mestnih občinah
(udeležba v občinah - po abecedi) (udeležba v občinah - po odstotkih)

Mestna občinaOdstotek udeležbe v
prvem krogu
drugi krog
UdeležbaŠtevilo volilnih upravičencev Odstotek udeležbe
CELJE31,95 %Ni volitev v drugem krogu!
KOPER48,31 %Ni volitev v drugem krogu!
KRANJ34,31 %14.10245.89230,73 %
LJUBLJANA35,92 %Ni volitev v drugem krogu!
MARIBOR37,90 %29.39493.35331,49 %
MURSKA SOBOTA53,25 %8.81716.51153,40 %
NOVA GORICA45,24 %9.01126.49834,01 %
NOVO MESTO49,54 %11.83029.67139,87 %
PTUJ49,96 %10.54619.81553,22 %
SLOVENJ GRADEC59,35 %Ni volitev v drugem krogu!
VELENJE36,01 %Ni volitev v drugem krogu!
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.