Število oddanih glasovnic: 257.098
Število veljavnih glasovnic: 254.895
Število neveljavnih glasovnic: 2.203


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Delni izidi glasovanja

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
127.293
49,94 %
Glasovi PROTI
127.602
50,06 %

Volilna zakonodaja

Pomembne povezave