Število oddanih glasovnic: 256.673
Število veljavnih glasovnic: 254.477
Število neveljavnih glasovnic: 2.196


Preštetih je 99,98 % glasovnic.

Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 09:50 ure dne 17.05.2018. Podatki niso končni.

Delni izidi glasovanja

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
127.048
49,93 %
Glasovi PROTI
127.429
50,07 %

Volilna zakonodaja

Pomembne povezave