PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 257.098
Število veljavnih glasovnic: 254.895
Število neveljavnih glasovnic: 2.203


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Podatki za celotno Slovenijo

Na ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je imelo pravico glasovati skupaj 1.712.686 volivcev. Glasovalo je skupaj 257.139 volivcev in sicer:
REFERENDUM ZIUGDT
glasovalo skupaj
257.139
glasovalo po volilnih imenikih
257.137
glasovalo s potrdilom
2
glasovali vpisani v seznam invalidov
0
volilna udeležba
15,01 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Udeležba
ZIUGDT (2017)
odstotek udeležbe
11,74 %
36,38 %
20,55 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
426
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Udeležba
ZIUGDT (2017)
Kranj
210.031
32.836
15,63 %
12,69 %
38,59 %
21,12 %
Postojna
211.184
35.287
16,71 %
12,38 %
34,21 %
22,19 %
Ljubljana Center
218.820
36.987
16,90 %
13,57 %
42,22 %
22,63 %
Ljubljana Bežigrad
226.569
35.511
15,67 %
12,73 %
39,33 %
21,35 %
Celje
215.351
30.534
14,18 %
10,75 %
34,88 %
20,08 %
Novo mesto
204.036
29.145
14,28 %
11,41 %
35,22 %
20,15 %
Maribor
213.190
27.894
13,08 %
9,70 %
31,93 %
18,44 %
Ptuj
213.505
28.286
13,25 %
10,22 %
32,12 %
17,94 %