PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 623.489
Število veljavnih glasovnic: 621.133
Število neveljavnih glasovnic: 2.356


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZZZDR-D.

Podatki za celotno Slovenijo

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je imelo pravico glasovati skupaj 1.714.055 volivcev. Glasovalo je skupaj 623.541 volivcev in sicer:
REFERENDUM ZZZDR-D
glasovalo skupaj
623.541
glasovalo po volilnih imenikih
623.534
glasovalo s potrdilom
5
glasovali vpisani v seznam invalidov
2
volilna udeležba
36,38 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Udeležba
arhivi (2014)
odstotek udeležbe
30,31 %
11,74 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
3.527
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne okraje, po imenu

Seznam vseh volilnih okrajev, po volilnih enotah
Seznam vseh volilnih okrajev, po volilni udeležbi
Volilni okraj
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
družinski zakonik (2012)
Udeležba
arhivi (2014)
Ajdovščina
20.601
9.622
46,71 %
37,84 %
19,00 %
Brežice
21.571
6.760
31,34 %
21,63 %
9,87 %
Celje I
29.737
10.176
34,22 %
26,04 %
10,51 %
Celje II
23.004
7.280
31,65 %
26,12 %
10,73 %
Cerknica- Logatec
24.753
10.776
43,53 %
34,53 %
15,71 %
Črnomelj- Metlika
23.334
8.241
35,32 %
25,26 %
12,58 %
Domžale I
23.638
9.897
41,87 %
31,85 %
12,30 %
Domžale II
21.938
8.910
40,61 %
33,41 %
12,50 %
Dravograd- Radlje
21.259
6.606
31,07 %
22,65 %
8,87 %
Gornja Radgona
18.322
5.474
29,88 %
22,63 %
9,55 %
Grosuplje
31.116
13.592
43,68 %
32,90 %
15,34 %
Hrastnik
8.166
2.201
26,95 %
21,59 %
8,37 %
Idrija
13.859
5.301
38,25 %
31,17 %
13,24 %
Ilirska Bistrica
13.137
4.042
30,77 %
23,72 %
12,12 %
Izola
12.818
3.687
28,76 %
22,31 %
8,48 %
Jesenice
26.616
7.205
27,07 %
21,58 %
9,16 %
Kamnik
27.799
11.107
39,95 %
31,05 %
12,45 %
Kočevje
14.805
4.227
28,55 %
21,70 %
10,40 %
Koper I
18.784
5.235
27,87 %
23,09 %
7,97 %
Koper II
24.378
7.172
29,42 %
22,46 %
9,06 %
Kranj I
20.695
7.420
35,85 %
28,67 %
11,95 %
Kranj II
20.881
7.566
36,23 %
29,33 %
10,89 %
Kranj III
23.651
10.869
45,96 %
35,34 %
15,20 %
Krško
24.036
8.405
34,97 %
35,58 %
10,59 %
Laško
15.360
5.392
35,10 %
26,60 %
11,68 %
Lenart
16.072
5.582
34,73 %
23,80 %
9,94 %
Lendava
22.136
6.112
27,61 %
19,03 %
8,09 %
Litija
17.139
6.676
38,95 %
28,45 %
11,95 %
LJ- Bežigrad I
23.436
10.070
42,97 %
48,78 %
13,57 %
LJ- Bežigrad II
21.863
8.754
40,04 %
47,51 %
11,86 %
LJ-Center
22.322
8.929
40,00 %
46,00 %
11,89 %
LJ-Moste- Polje I
22.950
9.017
39,29 %
44,14 %
12,54 %
LJ-Moste- Polje II
15.197
4.976
32,74 %
40,02 %
8,86 %
LJ-Moste- Polje III
20.814
7.105
34,14 %
42,49 %
11,27 %
LJ-Šiška I
14.635
5.781
39,50 %
47,08 %
11,70 %
LJ-Šiška II
18.379
7.379
40,15 %
47,61 %
12,74 %
LJ-Šiška III
17.172
7.013
40,84 %
47,38 %
13,44 %
LJ-Šiška IV
21.645
9.317
43,04 %
38,22 %
13,91 %
Ljutomer
15.753
5.204
33,03 %
23,44 %
9,79 %
LJ-Vič- Rudnik I
24.227
10.209
42,14 %
33,11 %
13,51 %
LJ-Vič- Rudnik II
16.788
6.930
41,28 %
46,35 %
11,76 %
LJ-Vič- Rudnik III
16.455
7.136
43,37 %
49,62 %
14,20 %
LJ-Vič- Rudnik IV
21.012
9.411
44,79 %
41,88 %
14,66 %
Maribor I
18.583
6.013
32,36 %
25,28 %
9,52 %
Maribor II
21.175
6.744
31,85 %
23,53 %
9,13 %
Maribor III
19.076
5.772
30,26 %
30,09 %
9,18 %
Maribor IV
15.032
4.756
31,64 %
26,56 %
10,74 %
Maribor V
17.235
4.752
27,57 %
21,86 %
8,80 %
Maribor VI
17.132
5.527
32,26 %
26,18 %
10,06 %
Maribor VII
15.647
4.140
26,46 %
21,04 %
8,56 %
Mozirje
13.893
5.745
41,35 %
31,81 %
12,91 %
Murska Sobota I
25.729
7.288
28,33 %
22,31 %
12,41 %
Murska Sobota II
25.594
8.087
31,60 %
25,01 %
9,92 %
Nova Gorica I
25.504
9.327
36,57 %
28,05 %
13,92 %
Nova Gorica II
24.423
8.739
35,78 %
29,92 %
12,87 %
Novo mesto I
26.881
10.483
39,00 %
26,81 %
12,67 %
Novo mesto II
25.899
9.569
36,95 %
28,67 %
11,92 %
Ormož
14.952
5.212
34,86 %
27,23 %
11,19 %
Pesnica
16.806
4.731
28,15 %
19,34 %
8,98 %
Piran
15.038
4.164
27,69 %
21,72 %
8,15 %
Postojna
18.149
6.423
35,39 %
27,45 %
11,60 %
Ptuj I
21.435
8.223
38,36 %
30,98 %
11,16 %
Ptuj II
17.603
6.072
34,49 %
25,26 %
9,97 %
Ptuj III
20.281
6.967
34,35 %
24,18 %
10,80 %
Radovljica I
13.953
5.412
38,79 %
30,81 %
12,86 %
Radovljica II
16.013
5.862
36,61 %
28,65 %
11,39 %
Ravne na Koroškem
21.807
6.968
31,95 %
24,49 %
10,28 %
Ribnica
11.601
5.072
43,72 %
34,77 %
19,50 %
Ruše
13.182
4.037
30,63 %
22,48 %
9,52 %
Sevnica
14.738
5.227
35,47 %
25,10 %
11,24 %
Sežana
21.735
7.021
32,30 %
26,27 %
12,64 %
Slovenj Gradec
18.240
6.777
37,15 %
44,96 %
10,07 %
Slovenska Bistrica
30.260
10.683
35,30 %
24,57 %
9,78 %
Slovenske Konjice
19.244
7.446
38,69 %
27,41 %
12,08 %
Šentjur
17.128
6.496
37,93 %
26,63 %
11,89 %
Škofja Loka I
18.519
8.368
45,19 %
36,87 %
15,29 %
Škofja Loka II
15.400
7.635
49,58 %
36,98 %
17,86 %
Šmarje pri Jelšah
27.801
8.567
30,82 %
21,20 %
9,36 %
Tolmin
16.757
6.870
41,00 %
38,69 %
18,37 %
Trbovlje
14.306
4.182
29,23 %
24,90 %
10,19 %
Trebnje
16.612
6.457
38,87 %
27,44 %
12,33 %
Tržič
12.703
4.337
34,14 %
26,94 %
10,90 %
Velenje I
16.728
5.601
33,48 %
25,28 %
9,22 %
Velenje II
17.647
6.369
36,09 %
26,92 %
10,41 %
Vrhnika
19.591
8.721
44,52 %
35,20 %
14,67 %
Zagorje
14.187
5.313
37,45 %
28,17 %
11,71 %
Žalec I
17.936
6.342
35,36 %
26,96 %
11,37 %
Žalec II
18.540
6.953
37,50 %
28,94 %
12,98 %